Sådan bekæmper du skadedyr i dit drivhus

Kampen mod skadedyr i dit drivhus

I modsætning til Danmarks omskiftelige og uberegnelige vejrlig så er de fugtige forhold og den rigelige adgang til føde i dit drivhus et sandt paradis for skadedyr. I det forholdsvist rene og kontrollerede miljø i et drivhus trues skadedyrene normalt ikke af deres naturlige fjender, og hvis du ikke passer på, så kan dette intensivere graden af ​skader på dine planter, som skadedyrene kan have medføre.

I de værste tilfælde kan de plantesygdomme, som de forskellige insekter bærer og spreder, være mere destruktive end selve de skader, der opstår, når skadedyrene æder løs af dine planter. For at forhindre dette problem skal spredningen af potentielle plantesygdommene behandles så tidligt som muligt gennem af skadedyrsbekæmpelse.

De mange skadedyr i dit drivhus

Bladlus eller plantelus er små insekter, der sætter deres mundparti i et blad eller en stængel for at udtrække plantesafterne. I løbet af kort tid kan meget store populationer af bladlus opstå grundet deres aseksuelle formering, der kan give ophav til så meget som seks til ti unger om dagen i løbet af bladlusenes 30-dages levetid. Når bladlusene suger plantesaften til sig, passerer den igennem insekternes krop og falder så på bladene som “honningdug”. Myrer tiltrækkes af den søde honningdug, og når der er myrer i drivhuset, kan dette være en indikator på tilstedeværelsen af ​​bladlus.

Et andet skadedyr er den såkaldte trip. Tripper er firevingede insekter, der angriber blomster, knopskud og de unge frugter af din afgrøde. Nogle af de populære drivhusplanter, som er sårbare overfor tripangreb er azalea, calla, kroton, alpevioler, agurk, fuchsia, vedbend og roser. Tripper filer i plantens overflade for at ekstrahere plantevæske, hvilket giver plantens blade et sølvagtigt udseende. En god måde at forebygge angreb fra tripper på er ved at sætte skærme på ventilatorerne, kontrollere for ukrudt inde i drivhuset og ved at sikre sig, at haveredskaberne er rene, før de bringes ind i drivhuset.

Mellus eller hvide fluer er små hvide insekter, der ofte står ud i en sky fra undersiden af planternes ​​blade, når bladene forstyrres. Mellusene går målrettet efter dine fuchsia-, agurke-, salat- og tomatplanter. Ved særligt at holde øje med disse planter, kan drivhus-brugeren hurtigt finde ud af, om der er gået mellus i drivhusets planter. Mellus-hunnerne kan lægge helt op til 25 æg om dagen over deres levetid på 21-36 dage.

Snegle og skovsnegle er flere skadedyr som finder vej til dit drivhus, især når drivhusfugtigheden er høj. Sølvfarvede slimspor på blade, stængler og jorden er typiske tegn på snegleangreb. På hjemmesider som Drivhusguide.dk kan du altid på et godt overblik over de forskellige skadedyr, der kan true dit drivhus. Du kan læse mere her.

Sådan bekæmper du skadedyrene i dit drivhus

Bekæmp så de skadedyr i dit drivhus!Det første skridt i at bekæmpe skadedyrene i dit drivhus er ved at forhindre dem i overhovedet at komme ind i glashuset. Du bør derfor være omhyggelig med at kontroller nye planter for insekter, før du stiller dem ind i dit drivhus. Sørg også for at døre, skærme og ventilatorer ikke har huller eller sprækker, hvor insekter kan flyve eller kravle igennem. Hold også dit drivhus fri for og adskilt fra haveaffald, gamle brædder og planter for at forhindre en invasion af skadedyr. Lad drivhuset fryse i Danmarks kolde vintre for at fjerne insekter i jorden.

Undersøg dine planter ved stikprøvning når du er i dit drivhus. Du kan også investere i særligt udstyr, der hjælper dig med at blive opmærksom på forekomsten af ​​skadedyr. Du kan hænge klisterpapir eller insektpapir op på forskellige steder i dit drivhus for at identificere mulige indgange for insekterne. Selv om disse insektpapirer vil informere dig om forekomsten af ​​skadedyr, vil de ikke hjælpe med at slippe for dem.

Den mest miljøvenlige måde at håndtere skadedyr på er ved hjælp af forskellige former for biologisk kontrol. Dette kunne være ved at introducere skadedyrenes naturlige fjerner i drivhuset. Ulempen er imidlertid, at de kræver meget tid og arbejde i forhold til brugen af pesticider, da insekternes naturlige fjender stadig skal sprede sig fra frigivelsesstedet og blive etableret, før de kan søge efter bytte.

Anvendelse af pesticider er den hurtigste måde til at udrydde de irriterende skadedyr på. Korrekt timing er afgørende, da nogle skadedyr kun er sårbare overfor pesticider i bestemte stadier af deres livscyklus. Faren med pesticider er imidlertid, at skadedyr kan udvikle modstandsdygtighed mod pesticider. Ved at rotere anvendelsen af forskellige pesticider kan udviklingen af ​​resistens over for et bestemt pesticid typisk forebygges eller minimeres.

Kampen mod skadedyr i dit drivhus er ikke en nem kamp med dine yndlingsplanter og blomster på spil. Korrekt praksis, tidlig påvisning og diagnose af skadedyrsangreb samt et passende valg og korrekt anvendelse af pesticider kan alle bidrage til at beskytte afgrøderne i dit drivhus. Dog vil din proaktive kontrol og styring af dit drivhus oftest være mere end tilstrækkelig til at modvirke angreb fra skadedyr.